Zoeken

De visie en missie van Above IT

Visie: Open systemen bevorderen innovatie

Centraal in de visie van Above IT staat het gegeven dat open systemen innovatie in de hand werken en met name op lange termijn grote kostenbesparingen opleveren. Above IT richt zich daarbij op commerciële varianten van Open Source producten als Red Hat Enterprise Linux -RHEL- en Red Hat Enterprise Virtualization -RHEV-. Deze onderscheiden zich van de "community" varianten door een zakelijke context waarin support, kwaliteit van ontwikkeling en implementatie op professionele wijze kunnen worden vastgelegd.

Professionele Open Source heeft dan ook een duidelijke weerslag op de markt gehad. Momenteel -2011- zijn 70% van de aandelenbeurzen in de wereld overgestapt naar open source Linux besturingssystemen. Ook het Nederlandse leger en politie hebben inmiddels open source systemen omarmd als kwalitatief hoogwaardig alternatief. De keuze voor integratie van open source technologie wordt daarbij gedreven door de vraag uit markten als MKB, onderwijs, industrie en overheid naar innovatie, wendbaarheid, continuïteit van dienstverlening en kosten effectiviteit.

Terug naar inleiding

Missie: Implementatie van bewezen en innovatieve open technologie

Onze missie is dan ook innovatie terug te brengen in ICT implementaties op een kosten effectieve wijze. Oplossingen, diensten en producten van Above IT zijn dan ook een zorgvuldige mix van bewezen en innovatieve technologieën.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en Red Hat Enterprise Virtualisatie (RHEV) zijn daarbij goede voorbeelden van nieuwe technologie die snelle en praktische innovatie ondersteunt met een realistisch zakelijk model dat afstand neemt van klassieke licentiemodellen die een beperking vormen voor innovatie.

Verder hecht Above IT grote waarde aan het integratie van systemen. Open standaarden als SBRL (Standard Business Reporting Language), XBRL (Extensible Business Reporting Language), ODF Open Document Format), CMIS (Content management Interoperability Services), PDF/A en vele andere geaccepteerde standaarden bieden daarvoor op lange én korte termijn nieuwe en innovatieve mogelijkheden. Deze open standaarden bevorderen daarbij de marktwerking in de ICT doordat de keuzevrijheid van de klant hierdoor aanzienlijk wordt vergroot.

Terug naar inleiding

Innovatie en het zakelijke subscriptions model

Met name op het gebied van innoveren excelleert open source als geen andere technologie. In de video hieronder legt Jim Whitehurst, CEO van Red Hat, uit wat op het gebied van innovatie het verschil is tussen de zakelijke aspecten van licenties en de Red Hat subscription.. In het geval van Red Hat betaalt de klant niets meer voor technologische vooruitgang dan zijn gebruikelijke abonnementskosten en het staat de klant vrij om daarvan al dan niet gebruik te maken.

In het licentiemodel daarentegen worden de inkomsten van de leverancier bepaald door hetgeen hij aan nieuwe versies weet te produceren. Dat betekent dat leveranciers meestal onnodige zaken toevoegen die slechts interessant zijn voor een klein deel van de klanten.

Zo zullen klanten van gesloten technologie regelmatig moeten worden gedwongen over te stappen op nieuwe versies omdat de oude versies niet meer worden ondersteund. Dit jaagt klanten op zeer hoge migratiekosten. In het Red Hat subscription model heeft de klant op dit gebied alle vrijheid die mogeijk is.

Dat houdt niet in dat hem veel innovaties worden onthouden, integendeel, vele innovaties van de Red Hat technologie worden niet alleen in majeure versie upgrades uitgebracht maar deze innovaties worden ook ter beschikking gesteld van gebruikers van oude versies, het z.g. backporten van innovatieve technologie. Het innovatieve voordeel van deze opzet is overduidelijk en de kostenbesparing gaat zo verder dan hetgeen een vergelijking van directe "licentiekosten" aan financieel beeld oplevert.

Terug naar inleiding

Standaardisatie

Standaardisatie wordt gezien als de basis van transparante en efficiënte ICT. Zo legden EMC, Microsoft en IBM onlangs de CMIS (Content Management Interoperability Services) interoperabiliteit standaard neer. Daarmee kan onder meer een koppelingsvlak worden gedefinieerd tussen bestaande Sharepoint Portal systemen, open ECM systemen als Alfresco en moderne open source systemen met een open architectuur. Voor Above IT is dit één van de leidende principes van haar dienstverlening.

Op content gebied is uiteraard ODF een in het oog springende standaard. De Belgische regering stelde deze standaard verplicht voor rijksoverheden. Op deze wijze kunnen documenten die in 2011 zijn gemaakt ook in 3011 makkelijk leesbaar worden. Dat is uiteraard een vooruitgang ten opzichte van de relatieve chaos aan formaten die de huidige ICT architecturen kenmerkt.

ODF **-innovatie-aspect infographic-** is dan ook een systeem standaard die het applicatie-ontwikkelaars en gebruikers van vele software systemen als CRM (klant-afhandelings systeem) mogelijk maakt documenten te genereren zonder dat een koppelingsvlak met een tekstverwerker nodig is.

OVA

Rond KVM, de basis van RHEV, Red Hat Enterprise Virtualization, is in de ICT industrie een breed initiatief gevormd dat de acceptatie en standaardisatie van deze technologie moet bevorderen. Dit initiatief werd de Open Virtualization Alliance -OVA- die in mei 2011 werd geïntroduceerd op de Open Source Business conference in San Francisco. Tot de leden van de OVA groep behoren onder meer IBM, HP, Fujitsu, Dell, Intel, AMD, Netapp, Nexenta, Puppet Labs, Hitachi, Red Hat, Novell, BMC, EnterpriseDB, Information Builders, Jaspersoft en Eucalyptus Systems. Inmiddels omvat de groep meer dan 200 leden.

Het belang van de Open Virtualization Alliance is het opzetten van een wereldwijd ecosysteem rond virtualisatie dat interoperabiliteit hoog in het vaandel heeft geschreven. Dit betekent dat afnemers van virtualisatieproducten er van op aan kunnen dat producten van de OVA leden onderling uitwisselbaar zijn. Dit verlaagt de operationele kosten en werkt leveranciers onafhankelijkheid in de hand. Op deze wijze krijgt de klant meer keuzevrijheid in een markt die nu door VMware wordt overheerst.

"Wanneer één bedrijf een industrie domineert komt dat innovatie niet ten goede en de klanten betalen de prijs," stelde Scott Crenshaw, vice president en general manager, Cloud Business bij Red Hat."Red Hat en de open source community verbreken hiermee de wurggreep van gesloten virtualisatie omgevingen. Daarmee wordt gerealiseerd dat systemen beter presteren, schaalbaar worden, veiliger zijn en een betere prijs-prestatieverhouding leveren. Wij zijn zeer verheugd dat de kritieke massa van dit initiatief groeit en de virtualisatiemarkt op dezelfde wijze wordt ontwikkeld als wij gerealiseerd hebben met gesloten besturingssystemen en enterprise middleware."

Terug naar inleiding

Beveiliging en zekerheid

Met name de klant die verregaande zekerheden wenst is bij Above IT aan het juiste adres. Security is daarbij één van de belangrijkste aspecten. De keuze voor Red Hat Enterprise Linux is namelijk één van de meest veilige keuzes die een IT organisatie kan nemen.

SELinux, het interne beveiligingssysteem van Red Hat Linux werd voor een groot deel ontworpen door de NSA, de National Security Agency van de Amerikaanse regering en Red Hat is dan ook één van de belangrijkste pijlers onder Amerikaanse en Nederlandse systemen bij leger en politie. In de video hieronder legt Werner Knöblich uit hoe de NSA (National Security Agency) van de VS een leiden rol speelde bij de ontwikkeling van Red Hat security.

Datzelfde veiligheids-fundament is ook de basis van Red Hat Enterprise Virtualisatie, RHEV. Deze technologie die gebruik maakt van de allerlaatste virtualisatie-ontwikkelingen van INTEL en AMD zet de concurrentie op grote afstand en vormt bij Above IT de basis onder diensten als consolidatie van versnipperde server systemen en Het Nieuwe Werken.

Terug naar inleiding

Duurzaamheid en energiebesparing

Optimale benutting van resources is een natuurlijk streven. Weinigen beseffen echter dat de meeste backoffice applicaties nauwelijks met hun tijd zijn meegegaan bij het benutten van nieuwe hardware architecturen. Nieuwe open source virtualisatie met Linux brengt daar verandering in.

RHEV, Red Hat Enterprise Virtualization, slaat bijvoorbeeld en brug tussen legacy applicaties als Microsoft Exchange Server en nieuwe INTEL en AMD processor technologieën die gebruik maken van vele "cores" per server processor. Legacy applicaties zijn in het algemeen ontwikkeld in de tijd voor de multicore revolutie. RHEV, dat alle voordelen van Red Hat Enterprise Linux ten volle benut, zorgt er voor dat deze applicaties op ongekende wijze aansluiting vinden op multicore technologie.

Op deze wijze kan bijvoorbeeld een groep Microsoft Exchange servers tot 139% meer presteren waneer gebruik gemaakt wordt van Red Hat Enterprise Virtualisatie. Ook veelgebruikte technologie als PHP, dat in het Drupal CMS de technische basis vormt van websites als die van het Witte Huis en gemeenten in Nederland, kan door gebruik te maken van Red Hat virtualisatie technologie de effectiviteit van het gebruik van hardware aanzienlijk verhogen.

Energiebesparing

Innovatie in Nederland is één van de speerpunten van het Nederlandse industriebeleid, Initiatieven van de overheid op dit gebied onderstrepen dit, maar de praktijk is weerbarstig doordat de marktwerking op dit gebied soms te wensen overlaat en de keuze voor technologie aan beperkingen onderhevig is.

Kosteneffectiviteit van innovatie is echter onlosmakelijk verbonden van de nieuwe zakelijke aanpak van open source bedrijven als Red Hat en anderen. Zo realiseerde Red Hat in de periode van 2009-2011 meerdere malen op een volgende energiebesparingen van 20% in haar bekendste product, Red Hat Enterprise Linux (RHEL). De huidige klanten van Red Hat hebben daar gebruik van kunnen maken zonder een cent te veel hoeven uit te geven.

Het subcription model van Red Hat maakt het zo mogelijk om gebruik te maken van deze nieuwe technologie zonder dat dit gepaard gaat met kapitaalsinvesteringen in majeure versie-upgrades. Beide mogelijkheden zijn inbegrepen in de subscriptie.

Terug naar inleiding

Continuïteit

De onvoorwaardelijke keuze van organisaties als de Amerikaanse overheid voor commerciëel ondersteunde open source sytemen als Red Hat Enterprise Linux benadrukt de waarde die door deze organisaties wordt gegeven aan stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening.

Die continuïteit die daarmee wordt gerealiseerd komt dan ook geheel ten goede aan virtualisatie systemen van Above IT die kapitaliseren op de waterdichte SELinux beveiligingssystemen van Red Hat. Op deze wijze wordt het ook mogelijk om prioriteiten toe te kennen aan de IT ondersteuning van processen die van wezenlijk belang zijn voor het bedrijfsproces van de organisatie.

Efficiency

Een weinig belicht aspect van continuïteit is de efficiency van systemen. Red Hat Enterprise virtualisatie beschikt bijvoorbeeld over een vederlichte "footprint" van slechts 150 megabyte. Ten opzichte van de Gigabyte grote footprint van concurrerende systemen is dat een wezenlijke en niet geëvenaarde prestatie die stabiliteit van systemen en continuïteit van dienstverlening op ongekende wijze weet te faciliteren.

Above IT speelt dan ook in Nederland een leidende rol op het gebied van Thin Client computing en desktop virtualisatie. Daarbij wordt de werklast niet neergelegd bij energie slurpende desktops, maar bij efficiente server systemen met behoud van de gewenste desktop functionaliteiten als multimedia. Ook en soms juist bij organisaties die nog gebruik maken van gesloten Office software systemen biedt dit op termijn grote voordelen.

Gesloten systemen die volgens een licentiemodel worden gedistribueerd hebben nu eenmaal de neiging om door de tijden heen steeds zwaardere eisen te stellen aan onderliggende hardware. Op server based systemen is dat geen probleem en kunnen resources als geheugen en opslag dynamisch worden toegewezen. Dit in tegenstelling tot desktop systemen die meestal moeten worden vervangen.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!