Zoeken

Red Hat Enterprise Virtualisatie RHEV is basis ICT innovatie Above IT

Inleiding virtualisatie voor Servers

Virtualisatie is van oudsher een specialisme van Above IT waarbij veel expertise is opgebouwd rond Xen, VMWare en nieuwe virtualisatie systemen als Red Hat Enterprise Virtualization -RHEV-. Ook de meest recente ontwikkelingen op cloud gebied van Red Hat als Cloud Forms (Infrastructure as a Service) en OpenShift (Developer Platform As a Service) zijn kernonderdelen van de Above IT strategie. Tot slot biedt de op het SPICE protocol gebaseerde VDI (Virtual Desktop Infrastructure) uitstekende kansen om de desktop te rationaliseren zonder enig verlies van functionaliteit.

Virtualisatie staat dus terecht sterk in de belangstelling door de voordelen van nieuwe innovatieve toepassingen en diensten die deze technologie mogelijk maakt. Innovaties die al meer dan tien jaar geïntegreerd deel uitmaken van het dienstenpakket van Above IT voor industrie, onderwijs en overheden.

Deze nieuwe diensten variëren o.a. van kosten- en vooral energiebesparende consolidatie van oude ICT omgevingen en veiligstelling van investeringen in legacy software systemen, het realiseren van 24x7 continuïteit van ICT diensten, Desktop Virtualisatie en HNW, Het Nieuwe Werken.

Virtualisatie vormt voor Above IT dan ook het fundament onder hosted services rond de Zimbra Collaboration Suite, die email combineert met een breed scala aan zakelijke kantoor-functinaliteit naast Alfresco documentbeheer en CRM systemen als VTiger en Sugar CRM.

Het gebruik van Red Hat virtualisatie als fundament onder deze dienstverlening maakt onder meer mogelijk om te voorzien in snelle provisioning en reduceert de opstarttijd van een dergelijke dienst binnen het bedrijf tot een minimum. Mede debet hieraan is de nieuwe RHEV Manager 3.0 en tal van nieuwe functies als de verbeterde integratie met een Directory Server als Microsoft Active Directory.
Voor meer informatie:
http://www.europe.redhat.com/solutions/virtualization/

Terug naar inleiding

Red Hat Enterprise Virtualisatie voor servers

RHEV introduceert diverse vernieuwingen waaronder desktop virtualisatie met de RHEV desktop add-on subscriptie. Red Hat Enterprise Virtualisatie maakt volledig gebruik van alle voordelen van het Red Hat Enterprise Linux Platform, wereldwijd de vertrouwde omgeving voor miljoenen organisaties die hun mission critical applicaties op dit platform hebben ondergebracht.

Met name 'Het Nieuwe Werken' kan dankzij virtualisatie tot bloei komen. Red Hat virtualisatie maakt het mogelijk om bedrijfskritische gegevens op afstand te laten benaderen en gebruiken zonder dat de bedrijfsgegevens fysiek het pand verlaten. Ook de zelf beheerde cloud kan met Red Hat's OpenShift (Developer Platform as a service) en Cloudforms (Infrasturcture as a Service) een realiteit worden. Voldoende redenen voor Above IT om op dit gebied ook voor Red Hat virtualisatie te kiezen.

Belangrijke redenen voor klanten om voor Red Hat virtualisatie te kiezen zijn bijvoorbeeld:

 • RHEV biedt ongeëvenaarde prestaties en schaalbaarheid
 • De beveiliging is in nauw overleg met de Amerikaanse overheid ontworpen Red Hat beschikt over het meest uitgebreide ecosysteem van hardware leveranciers en software leveranciers
 • In zijn klasse beschikt RHEV over de laagste TCO, de totale kosten van acquisitie en onderhoud

Dankzij deze solide basis is Red Hat Enterprise virtualisatie dus de ideale omgeving om interne of bedrijfs-eigen cloud omgevingen voor Linux en / of Microsoft Server- en desktop systemen op te baseren.

Red hat RHEV bestaat uit de volgende componenten:

Red Hat Enterprise Virtualisation Manager voor Servers:

RHEV Manager voor Serversystemen is een virtualisatie management omgeving die uitgebreide functionaliteit biedt om host- and gast-systemen te managen, inclusief hoge beschikbaarheid, "Live migration", Storage Management en job-scheduler op systeemniveau. Above IT vult deze management functionaliteit aan met haar technologie (Zabbix) en diensten op remote management gebied dat bedrijven in staat stelt interne systemen snel en efficient uit te rollen zonder dat zij hoeven stil te staan bij de problematiek rond Human Resource Management.

Red Hat Enterprise Virtualisatie Hypervisor:

De nieuwe Red Hat Enterprise Virtualization RHEV 3.0 omgeving faciliteert de hoogste dichtheid aan virtual machines per fysieke server in de ICT industrie hetgeen uiteraard een zeer gunstige uitwerking heeft op de totale kosten van desktopvirtualisatie.

De Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor is een door en door moderne hypervisor gebaseerd op de z.g. Kernel-Based Virtual Machine (KVM) virtualisatie technologie. Deze technologie kan naar keuze worden toegepast als een zelfstandige "bare metal hypervisor", of als Red Hat Enterprise Linux 5 and later (als aparte aanschaf). Daarbij vindt de installatie plaats als een hypervisor host en deze omgeving wordt gemanaged middels de Red Hat Enterprise Virtualization Manager voor Servers.

Om een overzicht te krijgen van Red Hat Enterprise Virtualisatie voor Servers kunt u hier terecht voor een demo video:
Navin Thadani, senior manager Red Hat Virtualization business legt uit wat de voordelen zijn van Red Hat Enterprise Virtualisatie


Red Hat Enterprise Virtualisatie ruimt implementatie-drempels op

Volgens onderzoeksbureau Gartner beslaat virtualisatie slechts 20 % van de enterprise server omgevingen. Deze langzame acceptatie tot nu toe is mede te danken geweest aan drempels die de bestaande virtualisatie technologieën opwierpen voor gebruikers.
Reduce cost and improve efficiency with virtualization - Gartner

Terug naar inleiding

Functies & voordelen

Deze eigenschappen van Red Hat Enterprise Virtualisatie voor servers zorgen er voor dat uw IT afdeling de meest complexe uitdagingen op het gebied van virtualisatie aan zal kunnen:

 • Prestaties en schaalbaarheid: RHEV voorziet in bijna gelijke of zelfs verbeterde prestaties dan bij een applicatie omgeving zonder virtualisatie.
 • Beveiliging: RHEV benut ten volle de mogelijkheden van het SELinux beveiligingssysteem en een speciale ,,geharde'' Linux kernel en voorziet op die manier in een ongeëvenaard beveiligingde ICT omgeving.
 • Ecosysteem: Red Hat Enterprise Virtualisatie ondersteunt de leidinggevende leveranciers van hardware, besturingssystemen en applicaties die zijn gecertificeerd voor Red Hat enterprise Linux.
 • Kosten: Het Red Hat subscriptie-systeem biedt -naast de overduidelijke kostenvoordelen op korte termijn- een transparante evolutie van de toegepaste technologie die organisaties in staat stelt te innoveren zonder kapitaalsinvesteringen voortijdig af te moeten schrijven.

Functies van Red Hat Enterprise Virtualization Manager 2.2

Red Hat Enterprise Virtualization Manager voor servers is voorzien van een rijke schakering van functionaliteit en mogelijkheden om host en gastsystemen te beheren:

 • Import en Export: Het is nu mogelijk om Red Hat Enterprise VMs in OVF (open Virtualization Format) te exporteren en te importeren.
 • V2V Conversie Tools: Importeer Red Hat Enterprise Linux gastsystemen vanuit Red Hat Enterprise Linux / Xen of VMWare. Meerdere converters zijn in voorbereiding.
 • Rapportage Engine: U kunt nu beschikken over een gedocumenteerd database schema en voorbeeldrapporten om informatie uit de Red Hat Enterprise Virtualization Manager in een database op te slaan.
 • Live migration: Met deze functie kunt u virtual machines van de ene host naar de andere verplaatsen zonder onderbreking van de service of degradatie van de prestaties van het gehele systeem.
 • Hoge beschikbaarheid met prioriteitenstelling: Virtual machines die een kernrol vervullen in uw organisatie kunnen volautomatisch op reserve hardware worden opgestart als de onderliggende hardware tekenen van falen begint te vertonen. Nieuwe prioriteits features laten daarbij toe om verschillende subsystemen prioriteiten toe te kennen bij deze operaties. Op deze wijze kunt u er van verzekerd zijn dat primaire processen altijd beschikbaar zijn voor uw organisatie.
 • Maintenance manager: Onderhoud aan hardware is één van de zaken die met behulp van de maintenance manager pijnloos kan geschieden. Hardware kunnen zo geupgrade worden of onderhouden zonder onderbreking van de Virtual macines.
 • Image manager: De Image manager is de basis bij "Thin provisioning" van opslagsystemen maakt mogelijk om met gebruik van sjablonen zeer snel nieuwe virtual machines in de lucht te brengen in standaard configuraties.
 • System Scheduler: De System Scheduler geeft beheerders de mogelijkheid om tijdig virtual machines te verplaatsen tussen verschillende hosts waardoor load balancing van voorspelbare zware workloads een transparant geheel wordt.
 • Power saver: Met de Power Saver functionaliteit kan de Red Hat Enterprise Virtualization Manager virtual machines tijdelijk consolideren op een kleiner aantal hosts dan tijdens piekbelastingen en ongebruikte systemen kunnen zo tijdelijk buiten werking worden gesteld. Met name op de lange termijn zorgt deze feature er voor dat de duurzaamheid van de totale systemen aanzienlijk verbeterd kan worden.
 • Tagging en zoek functies zijn nu geïntegreerd in de gebruikersinterface:Wanneer sprake is van grote aantallen systemen kunt u nu transparant zoeken in host- en gastsystemen, o.a. op tags die u kunt toekennen aan deze systemen.
 • Eén consistente interface voor server systemen en desktops verkleint het leertraject aanzienlijk en komt het gemak van werken ten goede.

Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor 3.0 functies

De Red Hat Enterprise Virtualisatie Hypervisor is gebaseerd op de Kernel-based Virtual Machine (KVM) virtualisation technologie en Red Hat Enterprise Linux 6. Dat betekent dat de Hypervisor volledig gebruik kan maken van de schaalbaarheid, beveiliging en prestaties van de op enterprise niveau geharde Red Hat Enterprise Linux kernel.

Per Host
Maximaal aantal ondersteunde fysieke CPU's 96
Maximaal aantal ondersteunde logische CPU's 160 (Theoretisch maximaal 4096)
Maximale hoeveelheid ondersteund geheugen aan RAM 2 TB (Theoretisch maximaal 64 TB RAM)
Per Guest
Maximaal aantal virtuele CPU's per gastsysteem 64
Maximale ondersteunde hoeveelheid RAM per gastsysteem 512 GB (Theoretisch maximaal 64TB RAM)
Ondersteunde gast Servers: RHEL3, RHEL4, RHEL5, RHEL6**, Windows 2003, Windows 2008 R2
Desktops *: RHEL3, RHEL4, RHEL5, Windows XP, Windows 7

* Ondersteuning vereist Red Hat Enterprise Virtualisatie voor Desktops subscriptie
** Ondersteuning vereist Red Hat Enterprise Virtualisatie 2.2 Update 4 of later.
Andere features zijn onder meer: Memory page sharing, NIC bonding, multipath I/O, power management etc.

RHEV in actie

Flash Demos:

Terug naar inleiding

Prestaties, schaalbaarheid en innovatie

Eén van de duidelijkste argumenten voor virtualisatie met Red Hat is gelegen in de verhouding tussen de steeds sneller evoluerende server technologie en legacy server applicaties. Waar server systemen nu makkelijk meer dan 4 cores huisvesten per CPU, zijn applicaties op server niveau nog steeds afgestemd op eenvoudige CPU architecturen. Wanneer meerdere CPU's worden toegepast wordt de kloof tussen hardware mogelijkheden en de legacy server software nog eens zo groot.

Dit werpt grote drempels op voor de schaalbaarheid van server applicaties die daardoor in klassieke architecturen noodgedwongen moeten worden verdeeld over vele kleine servers om te kunnen presteren. Dat gaat onder meer ten koste van grote kapitaal investeringen. Red Hat Enterprise virtualisatie daar en tegen is volledig toegesneden op de laatste stand van zaken op hardware gebied als zware multi-core systemen en weet technologische innovatie zeer kosteneffectief (geen licenties maar gewoon incl. in het abonnement) ter beschikking te stellen aan de eindgebruikers.

Optimaal

Zo is RHEV in staat om na consolidatie van systemen de ontstane werklast van geconsolideerde servers optimaal gebruik te laten maken van de aanwezige technologie. Dit heeft tot gevolg dat -ondanks de kleine overhead van virtualisatie- de netto prestatiewinst van geconsolideerde systemen vaak groter kan zijn dan 100%. Dit is een technologische voorsprong op de concurrentie van belangwekkende proporties en schept een basis voor significante kostenbesparingen!

Red Hat Enterprise Virtualisatie volgt daarbij de markt op de voet waarbij het uitgelezen subscriptie-systeem van Red Hat er voor zorgt dat nieuwe technologie implementaties zonder enige afschrijving van kapitaal investeringen kan plaatsvinden. Immers, de klant hoeft nooit te wachten op een nieuwe "major release" waarbij de portemonnee flink moet worden getrokken.

Pijnloos

Integendeel, als er al sprake is van een majeure vooruitgang in technologie, b.v. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server 6.1, dan nog heeft Red Hat er voor gezorgd dat de belangrijkste technologie-features beschikbaar komen in een pijnloze upgrade van de bestaande versie 5.7 zodat deze technische vooruitgang ook direct op dit veelgebruikte platform beschikbaar komt. Ook de virtualisatie-implementaties doen hier uiteraard hun voordeel mee.

Enkele technologische winstnemingen van Red Hat Enterprise Virtualisatie 2.2:

 • RHEV werkt nu samen met de nieuwe Intel® Xeon® 7500 / 5600 Series en AMD Opteron™ 6000 Series server chipsets ten einde consolidatie-implementaties en virtual machine performance op superieure wijze te kunnen ondersteunen.
 • Van 95 tot139 percent performance relatief tot "bare metal" in realistische enterprise serverbelastingen als van SAP, Oracle en Microsoft Exchange Server messaging.
 • Meer dan één miljoen berichten per seconde op een enkele server met minimale vertraging.
 • Consolidatie ratios van meer dan 400 virtual machines met enterprise workloads draaiend op een enkele server.
Terug naar inleiding

Beveiliging

Red Hat Enterprise Virtualisatie voor Servers gebruikt de geharde Red Hat Enterprise Linux kernel als basis voor haar security. Red Hat Enterprise Linux en Red Hat Enterprise Virtualisatie Unmatched Enterprise Security maken beiden optimaal gebruik van SELinux, het beveiligingssysteem van Red Hat. Dit systeem werd ontwikkeld in samenspraak met het United States Department of Defense, de National Security Agency en leveranciers als IBM, HP, and MITRE. SELinux staat dan ook garant voor de optimale isolatie van virtual machines onderling en de onderliggende Red Hat Enterprise Virtualisatie Hypervisor -KVM. Op deze wijze wordt op ongeëvenaarde wijze beveiliging op enterprise niveau gegarandeerd.

Op het moment dat security updates en uitbreidingen beschikbaar zijnn voor de Red Hat kernel komen deze innovaties dan ook direct beschikbaar voor Red Hat Enterprise Virtualisatie. Op deze wijze is de gebruiker van RHEV verzekerd van een naadloos groeipad op het gebied van security.

Meer informatie over RHEV en beveiliging

KVM Whitepaper

In deze white paper vindt u alle belangrijke begrippen en technische details die betrekking hebben op KVM, Kernel Virtual Machine, het fundament van Red Hat Enterprise Virtualisatie
http://www.redhat.com/f/pdf/rhev/DOC-KVM.pdf

Security Report on KVM

Beveiligingsrapport over KVM van atsec information security corporation
kvm_security_comparison.pdf

Terug naar inleiding

Ongeëvenaard ecosysteem voor gevirtualiseerde hardware en software

Bij elke Red Hat Enterprise Linux update, wordt gegarandeerd dat de API's (application programming interfaces) op kernel en gebruikersoftware ongewijzigd blijven. Op die manier hoeven Red Hat Enterprise Linux applications net opnieuw gecompileerd te worden noch gehercertificeerd.

Voordelen van Red Hat Enterprise Virtualisatie:
 • De hypervisor is geïntegreerd in dezelfde Red Hat Enterprise Linux kernel die wordt gebruikt om uw gecertificeerde applicaties op te draaien
 • Binaire compatibiliteit wordt gehandhaafd in de volledige keten van gast-systeem via de hypervisor tot en met de fysieke hardware

Red Hat's bestaande ABI -Application Binary Interface- commitment blijft geldig onafhankelijk van Red Hat Enterprise Virtualisatie en ondersteunt applicaties ook bij tussentijdse updates op fysieke servers servers of virtual machines. Red Hat is in staat deze garanties af te geven voor RHEV aangezien Red Hat zowel de volledige controle heeft over het besturingssysteem als de hypervisor. Als er al een probleem optreedt, zal Red Hat dit dan ook op hetzelfde service niveau kunnen afhandelen als wanneer dit probleem in een niet gevirtualiseerde omgeving zal optreden.

Virtual Machines en Applicaties

Red Hat Enterprise Linux levert de beste prestaties op Red Hat Enterprise Virtualisatie: Uitgaande van de Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor, betekent de ABI consistentie die Red Hat Enterprise Linux aanbiedt dat applicaties die zijn gecertificeerd zijn voor fysieke Red Hat Enterprise Linux servers ook zijn gecenrtificeerd om in virtual machines te functioneren. De portfolio van duizenden gecertificeerde enterprise-grade applicaties voor Red Hat Enterprise Linux is dus toepasbaar op beide omgevingen.

Red Hat Enterprise Virtualisatie ondersteunt dezelfde hardware als Red Hat Enterprise Linux: Wanneer u gebruik maakt van Red Hat Enterprise Virtualisation, heeft u met één en niet meer dan één hardware compatibility lijst te maken. Indien uw hardware compatible is met Red Hat Enterprise Linux en Intel VT of AMD-V technologie ondersteunt is uw hardware ook gereed voor Red Hat Enterprise Virtualisatie. Een eenvoudig uitgangspunt dat geldt voor leidinggevende hardware leveranciers als IBM, HP, Dell, Cisco en anderen.

Red Hat Enterprise Virtualisatie beschikt dus over een bewezen ecosysteem: Red Hat Enterprise Virtualisatie is nieuw in deze markt, maar erft de brede hardware and software support waar Red Hat al meer dan vijftien jaar lang zijn klanten mee van dienst is. Verken het Red Hat Enterprise Virtualisatie ecosysteem:

Verken het Red Hat Enterprise Virtualisatie ecosysteem: Terug naar inleiding

Kostenvoordelen van virtualisatie met Red Hat RHEV

Red Hat Enterprise Virtualisatie voor Servers is leidinggevend op het gebied van prestaties, schaalbaarheid en een lage TCO (Totale kosten van eigendom)Red Hat Enterprise Virtualization TCO Calculator in vergelijking met andere virtualisation oplossingen.

Flash demo's over Red Hat en kostenbeheersing Flash Demo's:

De prijsstelling voor Red Hat Enterprise Virtualisatie voor Servers is gebaseerd op het aantal beheerde sockets hetgeen bestellen, toepassen en capaciteitsplanning tot een transparante zaak maakt. Klanten die al bekend zijn met Red Hat Enterprise subscripties en de kosten vinden het prijsmodel van Red Hat's Enterprise virtualisatie dan ook makkelijk begrijpbaar en eenvoudig om te hanteren.Elke Red Hat Enterprise Virtualisatie voor Servers subscription bestaat uit de volgende componenten:

 • Red Hat Enterprise Virtualization Manager: Een functioneel sterk uitgerust virtualisatie management system dat voorziet in geavanceerde mogelijkheden voor het managen van hosts en gastsystemen. Het aanbod omvat onder meer: hoge beschikbaarheid, "live migration", storage management, system scheduler en meer functies die essentieel zijn voor enterprise toepassingen.
 • Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor: Een moderne standalone bare metal hypervisor gebaseerd op Kernel-based Virtual Machine (KVM) virtualisatie technologie. Optioneel kunnen gebruikers Red Hat Enterprise Linux (als aparte aankoop) als een hypervisor toepassen die wordt gemanaged door Red Hat Enterprise Virtualization Manager.

Volgende stap

Terug naar inleiding

Toegevoegde waarde zonder concurrentie

Resource Library

Lees meer over Red Hat Enterprise Virtualisatie als functionaliteit, performance, security, en ecosysteem, hoe deze wordt vergeleken met de concurrentie en hoe Red Hat Enterprise Virtualisatie uw logische keuze is voor enterprise virtualisatie.

Red Hat Enterprise Virtualisatie voor Servers is voorzien van een server virtualisatie management systeem dat over een rijke functionaliteit beschikt. Dit systeem omvat onder meer management functies voor host- en gast-systemen als hoge beschikbaarheid, live migratie, storage management, system scheduler, en vele andere functies.Vergelijk
 • Functionaliteit:Vergeleken met de concurrentie (PDF) op een basis van functionaliteit, zal het u snel duidelijk worden hoe Red Hat Enterprise Virtualisatie ongeëvenaard is in zijn klassen op het gebied van cutting-edge enterprise virtualisation functionaliteit.
 • Prestaties: Red Hat Enterprise Virtualisatie voorziet in prestaties die zich zonder meer onderscheiden in de markt en rekt de grenzen op dit gebied aanzienlijk uit:
  • Tot 95-139 procent prestatieverbetering in vergelijking met ,,bare metal'' bij zakelijke toepassingen als SAP, Oracle, en LAMP-omgevingen
  • Meer dan een miljoen berichten per seconde in gevirtualiseerde gast-systemen op een enkele server zonder vertragingen.
  • Leidinggevend in de industrie met meer dan 400 virtual machines op één fysieke host/systeem
 • beveiliging: Het Red Hat security model levert uw virtualisation infrastructuur enterprise-grade security en het hoogste niveau van gast / gast en gast / host isolatie in de industrie.
 • Ecosysteem: Red Hat biedt een grote selectie aan gecertificeerde hardware and enterprise applicaties die gegarandeerd functioneren op Red Hat Enterprise Linux met Red Hat Enterprise Virtualisatie.
 • Kostenvoordelen: Calculeer zelf hoe veel u kunt besparen met Red Hat Enterprise Virtualisatie in vergelijking met andere virtualisatie platforms.
Terug naar inleiding

RHEL en Red Hat Enterprise Virtualisatie vormen een perfecte combinatie

Red Hat Enterprise Linux virtual machines leveren hun beste prestaties met Red Hat Enterprise Virtualisatie. Beide producten maken optimaal gebruik van de enterprise-hardened, high-performance Red Hat Enterprise Linux kernel, die voorziet in het beste besturingssysteem voor uw mission-critical applicaties en de beste virtualisatie voor uw mission-critical virtual machines, ook wat beveiliging betreft.

Lees meer: Red Hat Enterprise Linux virtual machines presteren optimaal met Red Hat Enterprise Virtualisatie. De ijzersterke combinatie van Red Hat Enterprise Linux and Red Hat Enterprise Virtualisatie slechten de drempels die bedrijfsbrede virtualisatie in uw datacenter in de weg staan.

Applicaties

Red Hat Enterprise Linux applicaties presteren optimaal op Red Hat Enterprise Virtualisatie.

Infrastructuur

Red Hat Enterprise Virtualisatie voorziet in de beste infrastructurele voorzieningen om Red Hat Enterprise Linux gastssystemen te hosten en staat toe dat investeringen in oude software systemen behouden kunnen blijven door hen te hosten op moderne hardware waarbij legacy systemen optimaal gebruik kunnen maken van hoge beschikbaarheid en nieuwe processor architecturen.

Beveiliging

Red Hat EnterpriseVirtualisatie breidt de gast-functionaliteit uit met SELinux security zodat u zowel de virtuele omgevingen als uw gastsystemen over dezelfde geharde beveiligings infrastructuur kunnen beschikken.

Certificatie

Red Hat Enterprise Virtualisatie deelt hetzelfde software en hardware ecosystem als Red Hat Enterprise Linux. Als software geceertificeerd is om te werken op Red Hat Enterprise Linux, dan is deze software automatisch gecertificeerd om te werken onder Red Hat Enterprise Virtualisatie.

Waarde creatie

Red Hat Enterprise Virtualisatie en Red Hat Enterprise Linux bieden een ongekende meerwaarde door het eenvoudige subscriptie model, snelle ROI, en een lage TCO. Discover the value Ontdek de waarde die het Red Hat subscriptie model aan uw virtuele datacenter kan toevoegen en lees de gids van onze TCO calculator (PDF) om zelf uit te rekenen waarop RHEL en Red Hat Enterprise Virtualisatie een kosten effectieve en ijzersterke combinatie is.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!